Glasno o brezdomstvu - okrogla miza

»Družba se lahko ocenjuje po tem, kakšen je njen odnos do njenih obrobnih članov.« Odlomek iz knjige Brezdomstvo v Ljubljani (2007)

Leta 2015 skoraj polovica slovenskih gospodinjstev ni bila zmožna pokriti nepričakovanih izdatkov v višini 600 evrov. Še več, leta 2015 si eno od desetih gospodinjstev ni bilo sposobno privoščiti niti mesnega (ali enakovrednega vegetarijanskega) obroka vsak drug dan. V letu 2016 smo beležili 54.000 otrok v družinah, ki imajo dohodek na družinskega člana nižji od 360 evrov in so pod pragom revščine. 

Slovenija pa ima eno izmed največjih stopenj tveganja revščine tudi med starostnicami_ki; kar ena_den izmed šestih starejših Slovenk_cev živi pod pragom tveganja revščine. Da ne govorimo o migrantkah_ih, ki brez rednega dohodka, brez kakršnekoli možnosti dostojnega življenja dobesedno životarijo. 
Zaradi nezmožnosti plačevanja posojil in položnic torej vse več ljudi živi v negotovih ali neustreznih bivanjskih pogojih – kar je oblika prikritega brezdomstva. Razumevanje povezanosti obeh oblik je pomembno, ker se iz prikritega brezdomstva oblikuje odkrito, kar pomeni, da se moramo – še posebej, če želimo delovati preventivno – ukvarjati tudi s prikritim. V slovenskem prostoru prikrito brezdomstvo ni niti v stroki dobro poznano niti v politiki sprejeto.

Vabljen_a na okroglo mizo Glasno o brezdomstvu, kjer bomo spregovorile_i o tem, ali je brezdomstvo v Mariboru prepoznano kot političen problem. Različne oblike brezdomstva so namreč produkt današnje kapitalistično usmerjene potrošniške družbe, ki z uvedbo slabih ukrepov pospešuje socialno ogroženost ljudi in posledično propadanje delavskega ter srednjega razreda. 

Na okrogli mizi bodo sodelovale_i aktivistke_i iz različnih organizacij: 

  • Bojan Kuljanac in Hana Košan iz Društva za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice, 
  • Boris Krabonja iz Društva Up-ornik, 
  • Violeta Košenina iz Zavetišča za brezdomce Maribor in 
  • Apolonija Šporin iz Zavetišča za brezdomce Nadškofijske karitas Maribor.

Na okrogli mizi bodo aktivistke_i spregovorile_i o povečevanju novodobnih oblik brezdomstva, rušile_i stereotipe in predsodke do brezdomk_cev, iskale_i sistemske vzroke in dolgoročne ukrepe, ki bi odpravili pojav brezdomstva, vse večje revščine in neenakosti v naši družbi. 

Okroglo mizo organiziramo člani_ce mariborske ulične gledališke skupine SepateKapate, ki deluje pod okriljem Društva Hiša!, kjer pripravljamo novo ulično predstavo, imenovano Kocka je padla, s katero želimo gledalkam_cem ponuditi samokritičen vpogled v odnos družbe do brezdomk_cev in drugih socialno ogroženih skupin.

Nike