Creative Innovative Approaches Investigators (CIA Investigators)

Evropska Komisija ponuja priložnosti mladinskemu sektorju za pridobitev novega znanja s pomočjo mobilnosti, ki jih nudijo. Erasmus plus projekt Creative Innovative Approaches Investigators (CIA Investigators) je ena izmed takšnih priložnosti, ki jo je prejelo 24 udeležencev v Mariboru (Slovenija).

Cilj mobilnosti mladinskih delavcev CIA Investigators je bil raziskati področje prostovoljstva in s tem povečati priložnost za mlade in mlade z manj priložnostmi, da se lahko vključijo v projekte EVS. Najvplivnejša rezultata projekta sta CIA Portfolio in CIA Brošura, ki preprosto povzemata celoten projekt in služita kot izobraževalno orodje.

S spodaj priloženimi rezultati želimo predstaviti:
-  udeležence projekta,
- refleksijo njihovih metod dela,
- dobre prakse.

OPOZORILO: Projekt je bil financiran s podporo Evropske Komisije. Publikacija odraža  mnenje avtorja in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo podatkov, ki jih vsebuje in prav tako ne odraža stališč slovenske nacionalne agencije MOVIT.


The European Commission offers youth sector opportunities to gain new knowledge throughout mobilities that they are providing for us. The Erasmus plus project Creative Innovative Approaches Investigators (CIA Investigators) is one of the opportunities that was given to 24 participants gathered in Maribor, Slovenia.

The CIA Investigators mobility aimed to investigate the volunteering field to include more youth and youth with fewer opportunities into EVS projects abroad. The most powerful results of the project are CIA booklet and CIA brochure, which simply summarize the whole project and they serve as an educational tool.

With this collection we want to:

-share participants views,

-reflection of their work methods,

-share good practices.

DISCLAIMER: This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Nor does reflect the views of the Slovenian National Agency MOVIT.

 

Air Max

Pripete datoteke: